Papper behövs för posten

Papper är ett viktigt material av många anledningar. Även om mer och mer post idag blir digital, lever den fysiska postgången fortfarande i allra högsta grad. För att det ska vara möjligt är papper ett måste, både för själva breven och för kuvert.

Skicka post i kuvert

Oavsett om det är ett brev eller en mindre pryl du ska skicka behöver du ett kuvert. Visste du till exempel att du kan skicka in och sälja tandguld för att få lite extra pengar? Att sälja tandguld är precis som att sälja vilket annat guld som helst. Den kan vara värd mycket pengar, som du har mer nytta av än en gammal guldtand.

Även om företaget finns på nätet, behöver du fysiskt kunna skicka in din tand. Och det gör du förstås i ett kuvert. Men det kan även handla om avtal som fysiskt behöver skrivas på och liknande. Än så länge har vi inte nått det papperslösa samhället, utan utskrivna papper lever i allra högsta grad.

Välj miljömärkt

Även om vi har mycket skog i Sverige är inte papper en oändlig resurs. Det har en relativt stor miljöpåverkan. Välj därför gärna miljöcertifierat papper när du har chansen.