Arkiv för kategori: Papper

Papper behövs för posten

Papper behövs för posten

Papper är ett viktigt material av många anledningar. Även om mer och mer post idag blir digital, lever den fysiska postgången fortfarande i allra högsta grad. För att det ska vara möjligt är papper ett […]

Så viktig är pappersindustrin för Sverige

Så viktig är pappersindustrin för Sverige

Papper är något som de flesta använder dagligen även om det blivit allt vanligare med digitala alternativ. Just papper är något som vi använder till olika saker då det finns vanliga skrivpapper men också toalettpapper […]

Är papperets tid förbi?

Är papperets tid förbi?

Somliga föreställer sig att papprets tid är förbi. Att det papperslösa kontoret skulle komma förutspåddes redan för många år sedan. Men det har ännu inte inträffat och mycket tyder på att det kan vara lång […]

Traditional colorist nepalese paper mache puppets on strings for sale in a souvenir shop in the Thamel area of Kathmandu city. Kathmandu district-Bagmati zone-Nepal

Papier-maché i modern konst

Papier-maché är franska och kan översättas till ”tuggat papper”. Det består av pappersmassa och ibland textil, blandat med lim, stärkelse eller tapetklister. Denna massa formas sedan för att skapa skulpturer, masker och konstverk, både i […]

Papperstapet

Papperstapet

Papperstapeter är, tillsammans med vinyltapeter, den vanligaste typen av tapet. Det är också en mycket gammal och traditionell form av tapet, då man började tillverka papper i Sverige på 1500-talet, och papperstapeterna följde ungefär ett […]

Dödahavsrullarna

Dödahavsrullarna

Dödahavsrullarna är namnet på de urgamla skrifter som hittades i mitten på 1900-talet i närheten av Döda havet. De är skrivna för hand på pergament och finns inte kvar i sitt originalskick, utan fyndet innebar […]

Papprets övergång till den digitala eran

Papprets övergång till den digitala eran

När pappret blev lätt och billigt att massproducera revolutionerade det mycket i samhället, och det är idag svårt att föreställa sig att man går igenom en enda dag utan att använda minst en produkt gjord […]

Föregångare till papper

Föregångare till papper

Papperet utvecklades i Kina runt år 100 e. Kr., och det dröjde ända fram till senmedeltiden innan pappret hade tagit sig genom hela Europa och upp till våra nordiska länder. Många tusentals år innan dess […]

Papperstidningarnas överlevnad

Papperstidningarnas överlevnad

I århundraden har ett självklart användningsområde för papper varit att trycka dagstidningar. Under en lång period i människans historia var dagstidningarna det huvudsakliga sättet att hålla sig informerad om vad som pågick i ens närhet […]

Scrapbooking

Scrapbooking

Vi finner ständigt nya användningsområden för papper, och många av dem är konstnärliga. Origami är ett exempel på papperskonst som är mycket gammal, och ett modernt exempel är scrapbooking. Scrapbooking i dess moderna betydelse kommer […]