Olika papperstyper

Papper används framförallt inom tre områden idag: som förpackningsmaterial, för hygienändamål (till exempel toalettpapper och näsdukar) och för skriv- och tryckändamål. Inom det sistnämnda området finns det i sin tur flera olika papperstyper. I Sverige idag finns det hundratals papperskvaliteter för tryck- eller skrivpapper, och de olika kvaliteterna har i sin tur tusentals variationer. Olika papperstyper lämpar sig dock olika bra för vissa syften, varför det kan vara viktigt att välja rätt papperstyp om man vill få rätt resultat.

Papper för tryck delas in i tre huvudsakliga kategorier: obestruket papper, bestruket glättat papper och bestruket matt papper. Att pappret är obestruket betyder att pappret är obehandlat. Det är ett papper som lämpar sig för det mesta, och som till exempel används i pocketböcker och som kopieringspapper. Ett papper som har blivit bestruket, antingen glättat eller matt, har behandlats för att ytan ska få egenskaper som lämpar sig för tryck. Denna typ av papper används till exempel för broschyrer och tidningar.Olika papperstyper 2

Om man ska göra en trycksak finns det dock fler faktorer att ha i åtanke än om man ska välja bestruket eller obestruket papper, eftersom papperstypernas olika egenskaper kan ge vissa önskade eller oönskade effekter. Vilken pappersyta man väljer (bestruket eller obestruket, glättat eller matt) påverkar till exempel hur tjockt och styvt pappret är. Väljer man bestruket glättat papper blir pappret som tunnast, och har väldigt lite styvhet.

Papperets yta har också betydelse för hur färgen återges på papperet vid tryck. På ett obestruket papper sjunker färgen in i pappret, och bläckåtgången blir då mycket hög. Det lämpar sig därför inte särskilt väl för tryck. Det bästa pappret för att få exakta färgnyanser och hög färgbriljans är ett vitt, bestruket papper. Det allra bästa är att pappret är glättat. Denna typ av papper lämpar sig till exempel väl vid tryck av affischer och konstnärliga posters, då man vill att trycket ska återge designen precis som den är. Om du vill se exempel på posters som blivit tryckta på rätt sorts papper kan du gå in på Nordicdesigncollective.se.

Om du däremot ska trycka något med text, till exempel en broschyr, lämpar sig inte glättat papper, eftersom glansen bländar ögat och gör det svårt att läsa. Då det finns så många faktorer att ta hänsyn till är det att rekommendera att du rådgör med tryckeriet om val av papper om du planerar att skapa en trycksak, för att få önskat resultat.