Hur framställer man papper för hand?

Med den mängd papper vi använder idag skulle det vara omöjligt att tillfredsställa behovet med endast handtillverkat papper. Att tillverka papper för hand är en tidskrävande och omständlig process, men det var det huvudsakliga sättet att framställa papper fram till mitten av 1800-talet. Idag tillverkas fortfarande papper för hand, men numera endast för särskilda ändamål, till exempel i konstnärliga syften eller för att demonstrera hantverk.

Processen för att tillverka papper för hand börjar med att den pappersmassa som ska användas hälls upp i ett särskilt kar som kallas för kyp. För att forma massan till ett pappersark använder formaren (det vill säga hantverkaren som tillverkar papperet) en form med en ram, som kallas däckel. Formaren doppar däckeln i kypen för att fånga upp rätt mängd pappersmassa, som är uppvärmd till mellan 50 och 70 grader, och skakar däckeln. Detta gör att pappersfibrerna fördelar sig jämnt över silduken i botten av däckeln.Hur framställer man papper för hand 2

Efter detta tar den så kallade guskaren över arbetet. Han eller hon utför guskningen, som innebär att man trycker av pappersmassan på en våt duk som ligger på guskbrädan. En till våt duk placeras över pappersmassan. När formaren och guskaren producerat mellan 150 och 200 ark på det här sättet är det dags att pressa dem. Högen med pappersark och filtar placeras i en kraftfull press, och vattnet pressas ut från arken.

Efter detta sker det steg i processen som kallas läggning, och som innebär att arken tas ut ur dukarna och travas på hög. Sedan pressas arken en gång till, utan dukarna, och hängs upp på tork från stänger i taket.

När arken är torra ska de limmas. Det gör man för att pappersfibrerna ska klistras intill varandra. Limningen kan antingen ske i början av processen, genom att man tillsätter limmet i pappersmassan, eller i den här fasen av processen, genom att papperet doppas i lim, som sedan pressas ut. Efter detta måste arken torkas igen.

Slutligen ska arken glättas. Glättning är en behandling som gör att papperet blir mer lämpat för tryckning. Detta kan göras med en glättsten eller, om man använder något modernare metoder, en glättmaskin.

Idag kan man få se papper tillverkas för hand på bland annat Lessebo pappersbruk och Tumba bruksmuseum. Även Skansen har ibland demonstrationer.