Papprets övergång till den digitala eran

När pappret blev lätt och billigt att massproducera revolutionerade det mycket i samhället, och det är idag svårt att föreställa sig att man går igenom en enda dag utan att använda minst en produkt gjord av papper. Kanske håller dock en lika stor revolution i samhället långsamt på att hända igen, och denna gång är det den digitala världen som håller på att ta över papperets roll.

Ett tydligt exempel på hur denna digitalisering redan är här och har börjat, men också på att utvecklingen går så långsamt att det kommer att dröja länge än innan pappret är urfasat, är e-boken. För den som har en läsplatta finns idag ett stort utbud av e-böcker att välja på, och mer eller mindre varje ny bok som publiceras idag släpps förr eller senare också som e-bok. Men trots det lever fortfarande bokhandlarna kvar, och fysiska böcker slår fortfarande e-böcker stort i försäljningssiffror.pc-1242029_960_720

Ett annat exempel på digitalisering, där den omvända situationen gäller, är kontoret. Här har snarare de digitala formerna av papper tagit överhanden, medan man bara på vissa arbetsplatser håller fast vid utskrifter i pappersform. Annars hanterar man idag sällan ett fysiskt papper ens på ett kontor – istället mejlar man Word-dokument eller Excel-dokument, och läser dem på sin dator, på plattan eller på mobilen. Många har inte heller en fysisk kalender längre, utan lägger in allt de behöver komma ihåg i mobilens kalenderapp. Om du vill följa med pappret in i den digitala eran, och lära dig att använda program som Excel, som antagligen kommer att vara en viktig del av framtiden, kan du gå en Excelkurs hos Addskills.

Något annat som är på väg in i den digitala världen är kontanter. Ofta kanske man inte reflekterar över att sedlar bara är papper, men så är fallet, och faktum är att vi går mot ett allt mer kontantlöst samhälle, där man kan betala med kort överallt, betala sina räkningar via internet och betala sina kompisar via Swish. Det går inte längre att betala med kontanter på många bussar och tåg, och uttagsautomater blir allt mer sällsynta. Sannolikt kommer kontanterna inom en inte alltför avlägsen framtid att vara historia, liksom många andra av papprets traditionella användningsområden.