Föregångare till papper

Papperet utvecklades i Kina runt år 100 e. Kr., och det dröjde ända fram till senmedeltiden innan pappret hade tagit sig genom hela Europa och upp till våra nordiska länder. Många tusentals år innan dess hade dock människor på olika håll i världen utvecklat ett skriftspråk, och de använde detta skriftspråk på helt andra saker än papper.

Här i Norden var stentavlor länge det främsta sättet att uttrycka sig i skrift innan pappret blev dominerande. Vikingarnas skriftspråk, runorna, ristades in på stora stenar som då blev det vi kallar runstenar. De flesta runstenarna restes mellan år 300 och år 1130 e. Kr. De äldsta stenarna finns i Norge, medan man hittar de yngre i Danmark och Sverige. Allra flest runstenar finns i området runt Mälardalen i östra Sverige. Eftersom det var tidskrävande att rista runor i sten var det inte ett skriftsätt man använde för vardagliga meddelanden. Runstenar restes istället i åminnelse av någon som dött, efter en stor seger eller vid andra viktiga tillfällen.Vaksalastenen

Betydligt enklare var det att skriva på papyrus, som användes under antiken. Papyrus förknippas framförallt i Egypten, och det var där man började använda papyrusväxten för att framställa skrivmaterial. Papyrusarken kunde användas till mer vardagliga anteckningar, till exempel en förteckning över innehållet i ett lager. För detta användes endast ett ark, medan man för längre texter klistrade ihop arken till rullar. Papyrusark var dock dyra, och med tiden började man återanvända gamla ark genom att skriva på deras baksida eller genom att tvätta bort den gamla skriften.

En annan föregångare till papper som användes i Norden (liksom i många andra delar av världen) var pergament. Pergament framställs genom att man tar bort hår och köttrester från en djurhud, och sedan skrapar och slipar den tills den är en lagom tjocklek att skriva på. Namnet ”pergament” kommer sig av att pergamentet sägs ha uppfunnits i staden Pergamon i dagens Turkiet. Där fanns ett stort bibliotek, och man hade således ett stort behov av papyrus. När egyptierna under en period vägrade att sälja papyrus till staden sökte man efter andra alternativ, och ska då ha uppfunnit pergamentet.

Idag, när papper är så billigt, behöver man inte vara lika försiktig med de ark man har. Man kan till exempel ta med sig en bok eller något annat man vill läsa i sitt bubbelbadkar, utan att oroa sig för kostnader om man råkar blöta ned dem.