Papperstidningarnas överlevnad

I århundraden har ett självklart användningsområde för papper varit att trycka dagstidningar. Under en lång period i människans historia var dagstidningarna det huvudsakliga sättet att hålla sig informerad om vad som pågick i ens närhet och ute i världen, och det gick åt stora mängder papper till de upplagor som man tryckte varje dag för att möta behovet.

Nu blir de upplagorna allt mindre, och många frågor sig om papperstidningen som medium verkligen kommer att överleva de kommande decennierna. Det är flera faktorer som har bidragit till de dalande siffrorna. En stor faktor är självklart internets intåg på 1990-talet. I takt med att internet och datorer har blivit snabbare, har allt mer information gjorts tillgänglig där. Nyheter är inget undantag. De allra flesta dagstidningar och kvällstidningar har idag en webbversion av tidningen, där man gratis kan läsa nyheter som uppdateras kontinuerligt. Detta har gjort att betalviljan hos många läsare har minskat – varför köpa något som du kan få gratis?newspapers-444447_640

En tydlig trend är att den äldre delen av befolkningen fortfarande läser traditionella, tryckta tidningar, medan den yngre generationen i princip enbart använder sig av de digitala varianterna. Detta kan med andra ord tyda på att papperstidningen kommer att dö ut tillsammans med Sveriges nuvarande pensionärer. Sannolikt är det så att de allra flesta tidningsredaktioner kommer att behöva anpassa sig till en allt mer digital värld, och tjäna sina pengar på att erbjuda ett begränsat digitalt innehåll gratis, och därefter erbjuda en prenumerationstjänst.

Det finns dock visst hopp för papperstidningen. Dagens konsumtion visar att läsarna är villiga att betala för exklusivt innehåll, och tidningar som Financial Times och andra specialinriktade tidningar, till exempel ekonomitidningar och lokaltidningar, har inte märkt av nedgången lika markant.

Mer eller mindre samma debatt har förts gällande böcker. Kommer den tryckta pappersboken att konkurreras ut av e-böcker, ljudböcker och andra digitala medier? Än så länge verkar dock bokbranschen vara livkraftig, och med e-butiker som gör det smidigt att handla även fysiska böcker står sig pappersboken mot den nya tekniken. Ett exempel på en sådan e-butik är Plusbok.se, som har ett stort utbud av böcker till bra priser.