Intelligent papper

Det har talats allt oftare om elektroniskt papper eller ”intelligent papper” och många experter tror att det snart finns i var mans hand. Det finns nästan oändligt med produkter som kan komma att helt förändras när tekniken helt och hållet slår igenom. Det kan handla om allt ifrån prislappar som automatiskt uppdaterar sig till etiketter som ändrar information efter användare. Det kan låta som sci-fi, men mycket tyder på att tekniken snart är tillgänglig för allmänheten.

Börjar troligen i livsmedelsbutiken

Det är också just inom livsmedelsindustrin man tror tekniken först kommer att slå igenom. I många butiker finns idag en stor mängd information som sprids via papper på ett eller annat sätt och det skulle spara både plånboken och miljön, om pappret kunde vara mer interaktivt. Det finns idag inget färdigt koncept för hur framtidens intelligenta papper ska tas fram men mycket försök görs runt om i världen, och olika forskargrupper arbetar med olika lösningar. Egentligen handlar ”intelligent papper” snarare om att göra traditionella skärmar mer som papper, än tvärtom. En annan nyckelfaktor är att föra produkten så pass billig att tillverka, att den går att ersätta just etiketter och andra pappersprodukter. Även våra textiler följer med i samma utveckling och det kommer finnas helt nya sätt att uttrycka och sprida meddelande via våra kläder. Redan idag kan man enkelt beställa egna kreativa mössor med tryck och andra produkter online och denna utveckling kommer att fortsätta.

Integrerad teknik

Intelligent papper använder teknik som finns inne i materialet som kan lära sig känna igen olika kommandon. Man kommer på så sätt kunna påverka ytan och användningsområdet för pappersprodukten som då blir helt interaktiv och ger användaren betydligt fler möjligheter. Alla minns nog när man som liten skrev med hemlig skrift, ett par ord som bara kunde läsas om man belyste pappret med en särskild lampa. I framtiden kommer detta grundkoncept kunna ge oss betydligt mer avancerade användningsområden. Papper är i grunden en väldigt gammal teknik för att sprida information och det är spännande när en gammal kommunikativ lösning möter det allra senaste inom tekniken. Även om intelligent papper på allvar utvecklas menar många experter att framtiden snarare kommer hamna i, att vi använder mer av hologram-lösningar och VR-glasögonen.

E-papper

E-papper är ett samlingsnamn för teknik som medför det möjligt att kunna se ytan i exempelvis starkt solljus, genom att de reflekterar ljus. E-papper kan liknas vid mycket tunna bildskärmar som använder elektroniskt bläck och det finns ännu andra tekniker för att framställa dem. Än så länge är det betydligt lättare att framställa e-papper i svart och vitt, än i färg, men forskning inom området pågår och snart kommer även e-papper att fungera i flerfärg. Huruvida e-papper helt kommer konkurrera ut vanligt papper är dock alldeles för tidigt att förutspå.