Senaste inläggen

Papprets övergång till den digitala eran

Papprets övergång till den digitala eran

När pappret blev lätt och billigt att massproducera revolutionerade det mycket i samhället, och det är idag svårt att föreställa sig att man går igenom en enda dag utan att använda minst en produkt gjord […]

Föregångare till papper

Föregångare till papper

Papperet utvecklades i Kina runt år 100 e. Kr., och det dröjde ända fram till senmedeltiden innan pappret hade tagit sig genom hela Europa och upp till våra nordiska länder. Många tusentals år innan dess […]

Papperstidningarnas överlevnad

Papperstidningarnas överlevnad

I århundraden har ett självklart användningsområde för papper varit att trycka dagstidningar. Under en lång period i människans historia var dagstidningarna det huvudsakliga sättet att hålla sig informerad om vad som pågick i ens närhet […]

Scrapbooking

Scrapbooking

Vi finner ständigt nya användningsområden för papper, och många av dem är konstnärliga. Origami är ett exempel på papperskonst som är mycket gammal, och ett modernt exempel är scrapbooking. Scrapbooking i dess moderna betydelse kommer […]

Hur framställer man papper för hand?

Hur framställer man papper för hand?

Med den mängd papper vi använder idag skulle det vara omöjligt att tillfredsställa behovet med endast handtillverkat papper. Att tillverka papper för hand är en tidskrävande och omständlig process, men det var det huvudsakliga sättet […]

Olika papperstyper

Olika papperstyper

Papper används framförallt inom tre områden idag: som förpackningsmaterial, för hygienändamål (till exempel toalettpapper och näsdukar) och för skriv- och tryckändamål. Inom det sistnämnda området finns det i sin tur flera olika papperstyper. I Sverige […]

pulse